Wytypuj wynik meczu

Najlepsi gracze:

 1. 1. ŁukaszXXX 76 pkt
 2. 2. danusiaczek 71 pkt
 3. 3. abracadabra 70 pkt
 4. 4. PiotrekEs 70 pkt
 5. 5. Picio 69 pkt
 1. 6. maer 69 pkt
 2. 7. michał 68 pkt
 3. 8. Dadi 68 pkt
 4. 9. Konrad88 68 pkt
 5. 10. JOHANA 67 pkt

Zasady gry

 1. Zarejestruj się, aby mieć możliwość typowania wyników meczów Mistrzostw Świata w Rosji 2018.
 2. Zaloguj się i podaj nam swój typ. Typowanie danego meczu rozpoczyna się 24 godziny przed jego startem.
 3. Za każde poprawnie wytypowane rozstrzygnięcie meczu (wygrana, remis, przegrana) otrzymasz 1 punkt, a za każdy dokładnie wytypowany wynik otrzymasz dodatkowe 3 punkty.
 4. Posiadacze dziesięciu najlepszych wyników punktowych po zakończeniu zabawy, otrzymają nagrody.

Nagrody

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Kontakt-Simon S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Bestwińskiej 21, dalej nazywany Organizatorem Konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2018 i trwa do 15 lipca 2018.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, a biorące w nim udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 6. Konkurs rozpowszechniony jest w środkach masowego przekazu (Internet), na oficjalnej stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl oraz w punktach sprzedaży produktów organizatora na terenie Polski.

 

Zasady udziału

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu w czasie rejestracji Użytkownika na stronie www.liga-typerow.com.pl.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych jedynie w przypadku otrzymania nagrody celem jej przekazania przez Organizatora Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest wytypowanie na internetowej stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl wyników poszczególnych meczów podczas rozgrywek Mistrzostw Świata piłki nożnej FIFA 2018, trwających od 14 czerwca do 15 lipca 2018.
 5. Możliwość typowania danego meczu uaktywnia się 24 godziny przed jego rozpoczęciem i kończy w momencie startu spotkania.

 

Punktacja oraz nagrody

 1. W czasie trwania konkursu Organizator będzie przyznawał Uczestnikom ilość punktów według poniższej skali:
  -    za wytypowanie przegranej, remisu lub wygranej – Organizator przyzna 1 punkt
  -    za wytypowanie dokładnego wyniku  - Organizator przyzna dodatkowe 3 punkty
  Typowanie dotyczy wyłącznie regulaminowego czasu gry. Wyniki z dogrywek oraz rzutów karnych nie są uwzględniane.

 2. W przypadku kiedy dwóch lub więcej Uczestników osiągnie tę samą ilość punktów, na koniec Konkursu o przyznaniu nagrody będzie decydować czas (dzień, godzina, minuta, sekunda), w myśl zasady - kto wcześniej zdobędzie największą ilość punktów ten wygrywa.

 3. Do dnia 20 lipca 2018 roku, Organizator opublikuje na stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl zwycięzców Konkursu i nagrodzi ich, wg poniższych kryteriów:

  - Uczestnikowi Konkursu, który otrzyma najwyższą ilość punktów, Organizator przekaże nagrodę za pierwsze miejsce:
    konsolę PS4 wraz z grą FIFA 18 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*

  - Uczestnikowi Konkursu, który otrzyma drugą co wielkości ilość punktów, Organizator przekaże nagrodę za drugie miejsce:
    oficjalną koszulkę reprezentacji Polski oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*

  - Uczestnikowi Konkursu, który zdobędzie trzecią co do wielkości ilość punktów Organizator przekaże nagrodę za trzecie miejsce:
    oficjalną piłkę MŚ 2018 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*

  - Uczestnikom Konkursu, którzy uplasują się pomiędzy czwartym a dziesiątym miejscem Organizator przekaże nagrodę - termos Kontakt-Simon.

  * Wydanie nagród nastąpi do 31 sierpnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje Uczestników, że w przypadkach przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wydający nagrodę zobowiązany jest jako płatnik pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego przed wydaniem nagrody i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota pieniężna stanowiąca element nagrody nie zostanie wydana Zwycięzcom, lecz przekazana do Urzędu Skarbowego przez Organizatora  stosownie do przepisów ustawy o PIT.

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, w celach związanych wyłącznie z organizacją i wyłonieniem zwycięzców konkursu. Administratorem Państwa danych osobowych jest KONTAKT-SIMON S.A. (KRS: 0000076837, NIP: 6520005366, REGON: 272195300),  ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice.
 2. Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie wykorzystywany przez Uczestnika jako login do konta. Nick podany podczas rejestracji będzie wykorzystywany do prezentacji bieżących wyników w konkursie i po jego zakończeniu – maksymalnie do końca 2018 roku.
 3. Adres e-mail użyty w zgłoszeniu do konkursu, zostanie użyty tylko w przypadku jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą konkursu i zostanie on użyty w poinformowania o wygranej i zwrócenia się z  prośbą o podanie adresu na jaki organizator ma wysłać nagrodę.

 

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONTAKT-SIMON S.A. (KRS: 0000076837, NIP: 6520005366, REGON: 272195300),  ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice.
 2. Z  inspektorem ochrony danych może Pani/Pan skontaktować się pod adresem: iod@kontakt-simon.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stronie: www.liga-typerow.com.pl i prezentacji wyników konkursu na stronie konkursu, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust 1 pkt a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do końca 2018 roku.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych lub jego następcy gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo  przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora Konkursu (Biuro Marketingu) w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia zwycięzców o wynikach Konkursu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.